เนื่องจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ได้ทำการเปลี่ยนเชิฟเวอร์ใหม่ ทำให้ข้อมูลบางอย่างเกิดความคลาดเคลื่อน

คณะจึงขอทำการปิดเว็บไซต์ของคณะ(www.fishtech.mju.ac.th)เพื่อปรับปรุงชั่วคราว

 

- ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ -

 

ที่อยู่ :
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ. เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทรศัพท์ :
053-875100-2
เบอร์โทรสาร :
053-875100-2 ต่อ 130

Address ::
Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290
Telephone :
053-875100-2
Fax :
053-875100-2 ext. 130