Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1185 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ(ครั้งที่ 1)
จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 20 รายการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(การประมง)เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2564
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงานเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ(Smart Aquaculture) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงและพัฒนาบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้อัจฉริยะ(Smart Aquaculture) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโทคการปลูกผักแลกค่าเทอม ประจำปีการศึกษา 2563
 
อ่านทั้งหมด >>

[ Read More ]
 
 

ข่าวกิจกรรม


โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และอบรมการเพาะพันธุ์ปลาดุกและกบนา ...
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการประมงโรงเรียนและเครือข่ายชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เขตพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเ...
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลงานประจำปี จัดทำแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2...
วันที่ 29 กันยายน 2564
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยารทางน้ำ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด ในพิธีมอบรางวัลด้...
วันที่ 29 กันยายน 2564
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการประมงโรงเรียนและเครือข่ายชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เขตพื้นที่ อำเภอฝาง และอำเภอแม่...
วันที่ 24 กันยายน 2564
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564...
วันที่ 20 กันยายน 2564
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT