ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กับ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ เข้าพบผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อเชื่อมหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า และการศึกษาต่อที่คณะ ของนักเรียน และการเข้าศึกษาดูงานของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาด้านการเกษตรของโรงเรียนต่อไป
วันที่ : 2 มิถุนายน 2565
  อ่าน : 34 ครั้ง



MAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT