ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตัวอย่างสัตว์น้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์น้ำ เขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วยคุณน้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์น้ำ เขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2565
วันที่ : 11 มิถุนายน 2565
  อ่าน : 43 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT