ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้านิเทศนักศึกษาฝีกงาน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เข้านิเทศนักศึกษาฝีกงาน ณ โชคอนันต์ฟาร์ม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และศูยน์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2565
วันที่ : 12 มิถุนายน 2565
  อ่าน : 30 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT