ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : ผู้อำนวยการสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมคณะ
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 Prof. Dr. Shane A. Snyder ผู้อำนวยการสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบคณบดีและทีมผู้บริหาร หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ และคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และลงพื้นที่ติดตามโครงการวิจัย เรื่อง “Persistent and Emerging Contaminants in the Water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการสังคมปลาบึก ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้, ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้ง และฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน และการศึกษาเบื้องต้นการคำนวณอายุและปรสิตในปลาไหลนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการประมง (นายนิติวัฒน์ ต้อนรับ และ นายปรัชญา ดีรักษา) ตลอดจนลงพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยจะค่าน ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว และชุมชนบ้านแม่ก๋อน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษากระบวนการบริการวิชาการและรูปแบบการบรูณาการองค์ความรู้ด้านการประมงกับการเรียนการสอน และการวิจัย ในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
วันที่ : 6 กรกฏาคม 2565
  อ่าน : 56 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT