ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรม การผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง” ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน ซึ่งประกอบด้วย เกษตร ผู้สนใจ จากทั้งในจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก พะเยา ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก สระบุรี นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย ภาคใต้ ได้แก่ ตรัง และสงขลา

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ในรายวิชา นป 213 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ เป็นผู้สอน จำนวน 14 คน เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยจัดเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเลี้ยงปลานิลจากระบบไบโอฟลอคมุ่งสู่อินทรีย์ การเตรียมระบบไบโอฟลอค การจัดการคุณภาพน้ำและ C:N ในระบบไบโอฟลอค หลักการทำอาหารอินทรีย์ การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ การจัดการการเลี้ยงและการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงการทำฟาร์มเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ตลอดจนการศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ไบโอฟิชฟาร์ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก้ว ผู้ประกอบการที่เป็นศิษย์เก่า ร่วมให้ความรู้ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้
วันที่ : 14 กรกฏาคม 2565
  อ่าน : 50 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT