ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำลูกพันธุ์ปลาเบญจพรรณ มอบให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ครบรอบ 36 ปี
รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ น้ำโดย อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง นำลูกพันธุ์ปลาเบญจพรรณ จำนวน 10,000 ตัว มอบให้กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ พายัพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ครบรอบ 36 ปี “ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 และเพื่อประสานงานในการบริการวิชาการองค์ความรู้ทางด้านการประมงแก่โรงเรียน ทั้งนี้มีคุณอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของคณะ ประจำการศึกษา 2566 และในปีต่อ ๆ ไป
วันที่ : 1 สิงหาคม 2565
  อ่าน : 48 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT