ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าพบผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ เข้าพบผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ในภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รวมถึงการหารือเรื่องการดำเนินการให้โควต้าและทุนการศึกษา ในการเข้าศึกษาต่อของคณะ
วันที่ : 28 ตุลาคม 2565
  อ่าน : 52 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT