ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะ
รายละเอียด : โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พร้อมทำกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตที่พบในน้ำจากแหล่งน้ำรอบโรงเรียน โดยนำตัวอย่างน้ำจากโรงเรียนมาเพื่อฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ ให้การต้อนรับ
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565
  อ่าน : 67 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT