ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการประมง
รายละเอียด : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) ภายใต้โครงการ Agro-Tourism and Cultural Exchang Program เพื่อส่งและแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศมาเข้าร่วมเรียนและศึกษาข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยว โดยได้นำนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานที่ฐานเรียนรู้ด้านการประมงและฝึกปฏิบัติ ในวันที 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเรียนรู้ทักษาในการจัดการาและการเพาะเลี้ยงปลา รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565
  อ่าน : 110 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT