ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบูธประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565
  อ่าน : 34 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT