ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เปิดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources : CEFAR)
รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources : CEFAR) เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ : 18 มิถุนายน 2562
  อ่าน : 49 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT