ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
About CEFAR | Objective | Outcomes | CEFAR Member | Achieved results | Activities | Contact us
 
 

CEFAR Member


Name

Expertise

 Assoc.Prof.Dr.Niwooti Whangchai

Aquaculture

 Assoc.Prof.Dr.Aphinun Suvarnaraksha

Ecology

 Asst.Prof.Dr.Jiraporn Rojtinnakorn

Shrimp health management

 Asst.Prof. Dr.Doungporn Amornlerdpison

Fisheries Innovation

  Asst.Prof.Tipsukhon Pimpimol

Aquaculture

  Dr.Arnuparp Wankanapol

Aquaculture

  Dr.Rameshprabu Ramaraj

Biology and Ecology

  Asst.Prof. Dr.Nissara Kitcharoen

Aquaculture

  Dr.Watinee Intharapongnuwat

Fish Processing

  Ms Sirinya Onkaew

Academic Quality Assurance