รายการห้องประชุม
รูปภาพห้องประชุม รายละเอียด
รายละเอียด : ห้องประชุม FT1105 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีการประมง 3 ชั้น
จำนวนที่นั่ง : 21
สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจ็คเตอร์, ชุดไมค์ห้องประชุม, ชุดเครื่องเสียง, ระบบกล้อง Conference
  
รายละเอียด : ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีการประมง 3 ชั้น
จำนวนที่นั่ง : 10
สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์, ทีวี LED จอขนาด 55 นิ้ว
  
รายละเอียด : ห้องประชุม FT1305 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการประมง 3 ชั้น
จำนวนที่นั่ง : 10
สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจ็คเตอร์, ชุดไมค์ห้องประชุม, ชุดเครื่องเสียง
  
รายละเอียด : ห้องประชุม FT1105 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีการประมง 3 ชั้น
จำนวนที่นั่ง : 21
สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจ็คเตอร์, ชุดไมค์ห้องประชุม, ชุดเครื่องเสียง, ระบบกล้อง Conference
  
รายละเอียด : ห้องประชุม CEFAR (นันทนาการ) ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีการประมง 3 ชั้น
จำนวนที่นั่ง : 10
สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์, ทีวี LED จอขนาด 55 นิ้ว
  
รายละเอียด : ห้องประชุม FT1305 ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการประมง 3 ชั้น
จำนวนที่นั่ง : 10
สิ่งอำนวยความสะดวก : คอมพิวเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจ็คเตอร์, ชุดไมค์ห้องประชุม, ชุดเครื่องเสียง
  
รูปภาพห้องประชุม รายละเอียด