ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ |ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 

 
 
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
Untitled Document
ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ
  แบบตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) “วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง”
หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130